Overtuigende voordelen

De Kumac behandelingsinstallatie overtuigt met een doordacht concept en techniek op topniveau. Dat biedt de gebruiker tal van voordelen:

 • Bewezen technologie met hoge beschikbaarheid van de installatie
 • Concentratie van de mineralen en dus
  • verbetering van de transportwaardigheid
  • daling van de uitrijkosten
 • Maakt het mogelijk om de voorschriften van de meststoffenwetten met beperkte kosten na te leven
 • Minder grond- en oppervlaktewaterbelasting door stikstof en fosfor
 • Minder opslagcapaciteit voor drijfmest en digestaat
 • 50 procent van het inputmateriaal wordt loosbaar water
 • De vaste fase kan alsmeststof, stal strooisel, biogassubstraat of compost enz. worden verkocht
 • Ontworpen voor drijfmest uit de veehouderij en digestaat uit biogasinstallatie