Technologie die het verschil maakt

Het Kumac-systeem scheidt in het  proces in verschillende stappen de vaste stoffen en mineralen van water. Dit resulteert in ca. 50 procent loosbaar water, ca. 25 procent vaste stof en ca. 25 procent vloeibaar mineralenconcentraat. De technologie wordt al enkele jaren toegepast en wordt momenteel bij zo’n 15 bedrijven met intensieve veehouderij of bij grote biogasinstallaties met succes ingezet.

Deze oplossing, die in Nederland en België haar waarde heeft bewezen, overtuigt de gebruikers onder meer door de hoge beschikbaarheid van de installatie. Het systeem is modulair schaalbaar en kan al vanaf 30.000 ton per jaar worden ingezet. Bij een grotere verwerkingscapaciteit is eenvoudig een combinatie van meerdere Kumac-lijnen mogelijk.

De werking

1. Toevoeging van vlokmiddelen en polymeren

1-zugabe-von-polymerenMet een zelfontwikkelde mixer worden eerst additieven met  het inputmateriaal gemengd. Dit leidt tot een snelle reactietijd en een spaarzaam gebruik van de individueel samengestelde vlokmiddelen. Door de toevoeging van de additieven wordt de geuremmissie beperkt en flocculeren de fijnste bestanddelen. De toevoeging van polymeren zorgt voor verdere vlokvorming en helpt bij de afscheiding van het water.

2. Zeefbandpers

2-siebbandpresse

In de volgende stap wordt het materiaal met een speciale zeefbandpers ontwaterd. Bij een stijgende druk op de zeefband, wordt het materiaal met verschillende rollen en walsen tegen een waterdoorlatende band gedrukt. De ontwaterde vaste stof heeft een drogestofgehalte van ongeveer 30 procent en kan als meststof, compost, stal strooisel of biogassubstraat (bij inputmateriaal drijfmest) worden gebruikt.

3. Flotatietank en fijn filter

3-flotationsbeckenDe overblijvende vloeibare fase wordt in een flotatietank gebracht waar kleine deeltjes en zwevende stoffen worden afgescheiden. Het onstane slib wordt opnieuw aan het begin van het verwerkingsproces opgenomen. Het effluent van de flotatietank wordt daarna over een fijn filter geleid.

4. Omgekeerde osmose en ionenwisselaar

4-umkehrosmoseIn de volgende stap wordt een omgekeerde osmose in drie stappen toegepast. De overblijvende vloeibare fractie is daarmee vergaand gezuiverd. De membranen van de omgekeerde osmose kunnen 95 tot 99 procent van de opgeloste zouten en mineralen afscheiden. Het afgescheiden mineralen concentraat kan worden gebruikt als een gemakkelijk te vervoeren vloeibare meststof. Na de behandeling in de ionenwisselaar blijft zuiver water over, dat in het eigen bedrijf benut of in de waterkringloop opgenomen kan worden.