WEDA Mestverwerking B.V.
Kerkenbos 1037
6546BB Nijmegen
Nederland

E-Mail: info@weda-mestverwerking.nl
Vertegenwoordigd door:

Jens Albartus, Franz-Josef Sextro

Registervermelding:

Opgenomen in het handelsregister.
Registernummer: 65495640

BTW nummer:

NL856135513B01

Fotorechten:

Picture-Factory – Fotolia.de
Irochka – Fotolia.de

Disclaimer

Algemene opmerkingen

WEDA Mestverwerking B.V. controleert en actualiseert voortdurend de informatie op haar internetpagina’s. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens inmiddels gewijzigd zijn. Derhalve is een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie uitgesloten. WEDA Mestverwerking B.V. kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze inhouden. Zulks is ook van toepassing op alle andere internetpagina’s waarnaar via links wordt verwezen. WEDA Mestverwerking B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de internetpagina’s waarnaar op grond van een dergelijke verbinding wordt doorgeschakeld. Voorts behoudt WEDA Mestverwerking B.V. zich het recht voor, de beschikbaar gestelde informatie te wijzigen en/of aan te vullen.

De inhoud en de structuur van de internetpagina van WEDA Mestverwerking B.V. zijn auteursrechtelijk beschermd. De reproductie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of fotomateriaal, is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van WEDA Mestverwerking B.V.

Gegevensbescherming

De provider van deze pagina’s neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en van deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgebonden gegevens. In de regel is het bezoek aan onze internetpagina’s mogelijk zonder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, indien mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidstekorten kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

Deels maken de internetpagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en verspreiden geen virussen. Cookies zijn bedoeld om onze presentatie gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn ’sessie-cookies‘, d.w.z. dat zij na het einde van uw internetbezoek automatisch gewist worden. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat om u bij een volgend bezoek weer te herkennen. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt ge├»nformeerd over het plaatsen van cookies en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze internetpagina’s beperkt zijn.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarop vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor bewerking van de aanvraag en voor eventuele vragen dienaangaande. Deze gegevens worden door ons niet zonder uw toestemming doorgegeven.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde het recht op kosteloze informatie inzake de over u opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, de herkomst en de ontvanger daarvan en het doel van de gegevensverwerking. Tevens hebt u recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen met betrekking tot persoonsgerelateerde gegevens kunt u ons te allen tijde contacteren via het in de disclaimer vermelde adres.

Herroeping reclamemails

Het gebruik van de binnen het kader van de disclaimer gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet expliciet aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bij dezen uitdrukkelijk verboden. De providers van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal, bijv. via spammails.