Verwerking van drijfmest, digestaat en zuiveringsslib

In streken met veehouderij kampt men met een enorm overschot aan drijfmest. Biogasinstallaties krijgen te maken met steeds langere opslagtijden en de industriƫle afwatering is duur en complex. Daarom wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor een verbetering van de transportgeschiktheid en een vermindering van het mestoverschot.

Met haar behandelingstechniek Kumac heeft WEDA Mestverwerking een oplossing geschapen voor dit probleem. De technologie wordt al jaren op ongeveer 15 locaties met succes toegepast.

bild-verlinkung-technologie-neu